นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับ 5 กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บรรยากาศการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับกลุ่ม 5 จังหวัด ของเด็กหญิงสิริเพ็ญ ดิษฐ์กระจัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจำปา
ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตฯ และท่านรองผู้อำนวยการเขตฯ สพป.สพ 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.อู่ทอง ท่านนายกเทศมนตรีกับท่านกำนันตำบลบ้านโข้งและคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 ท่านไว้เป็นอย่างสูงครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com