นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordมอบรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มอบรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของนักเรียนและ
คณะครูที่ได้ทำการฝึกฝนและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1 - ป.3 ได้รางวัล เหรียญเงิน
2. การสร้างเว็บเพจประเภท Web editor ป.4-ป.6 ได้รางวัล เหรียญทองแดง
3. การแข่งขันแอโรบิค ป.4-ป.6 ได้รางวัลเหรียญทอง
4. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com