นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordเลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเข้ามารับตำแหน่งในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ชนะเลือกตั้งคือ ด.ช.ชโยดม ศรีบุญเพ็ง หมายเลขที่ 4 พรรคสร้างสรรค์พัฒนา ชาวจำปาก้าวไกลขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อโรงเรียนวัดจำปาของพวกเราครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com