นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 วันแห่งความสำเร็จ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดจำปา ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา
ผอ.ชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com