นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ศน.สมาน สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก์ประจำ สพป.สพ เขต 2 มา
เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com