นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordสพป.สพ เขต 2 ออกนิเทศตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สพป.สพ เขต 2 ออกนิเทศตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดจำปา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งออกตรวจเยี่ยมโดย รองฯสุวัช พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ เขต 2 และ ศน.กัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ขอขอบพระคุณท่านทั้ง 2 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com