นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordโรงเรียนวัดจำปาจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวัดจำปาจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ได้รับความเมตตาจาก
ท่านเจ้าอาวาสวัดจำปาได้ให้พรและโอวาสกับนักเรียน พร้อมนำเดินพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเวียนเทียนในวัน
วิสาขบูชาวันจริงที่จะถึงในวันที่ 29 พ.ค. 2561 ให้กับนักเรียนทุกคน

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com