นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรอยพระพุธทบาทอู่ทองครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม เมื่อวันที่ 31 ก.ค. มาจนถึง 4 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนวัด
จำปาได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรวมทั้งสิ้น 17 รายการ และได้รางวัลถ้วยรวมการ
แข่งขันกีฬาอีก 1 รางวัล จึงทำให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 18 รางวัล ซึ่งถืว่าได้ประสบความสำเร็จเป็นที่
น่าพอใจ ขอแสดงความยินดีและขอบคุณกับโค๊ชและนักกีฬาทุกคนที่ได้ร่วมฝึกซ้อม นักเรียน
โรงเรียนวัดจำปาทุกคนที่เป็นแรงใจจนทำให้การร่วมเข้าแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com