นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 โรงเรียนวัดจำปา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดจำปาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ได้เล็ง
เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ในกิจกรรมมีการมอบของรางวัล
ให้แก่เด็กๆ มากมาย เช่น จักรยาน ของขวัญ ขนม มีผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันจัดทำซุ้มอาหาร น้ำ
ดื่ม และสิ่งของมามอบให้เด็กๆกันมากมาย
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com