นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดจำปา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน และมุ่งหวังให้นักเรียนเข้าใจและรับรู้ถึงหลักการของประชาธิปไตย โดยในปีนี้มีผู้ลงสมัครเข้าแข่งขันเพื่อเป็นประธานนักเรียนถึง 5 คนด้วยกันคือ
หมายเลข 1 เด็กหญิงปณิตา อินทร์พลาย
หมายเลข 2 เด็กหญิงภานุชนาท ทำจะดี
หมายเลข 3 เด็กหญิงระพีภัทร บุญแช่มชู
หมายเลข 4 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชนะบุญ
หมายเลข 5 เด็กหญิงวัชรินทร์ ทับทองดี

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com