นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordทำบุญวันปีใหม่ 2563 ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งขอพรท่านเจ้าอาวาส

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ โรงเรียนวัดจำปาโดย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วม
กันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าอาคาร 3 โรงเรียนวัดจำปา จากนั้นผู้บริหารและ
คณะครูได้นิมนต์ขอพรจากท่านเจ้าอาวาสวัดจำปา พระครูอาทรธรรมประทีป เพื่อเป็นศิริมงคลในปี
ใหม่นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแก
ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวัง
ตั้งใจทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญ..

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com