นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนวัดจำปา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดจำปาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดย
มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ใน
กิจกรรมมีการมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมบริจาคเงิน อาหาร และของรางวัลต่าง ๆ
เพื่อมาร่วมกิจกรรมให้เด็กของโรงเรียนวัดจำปามากมาย

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 03 มิถุนายน พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com