นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดจำปาจัดงานงานมุทิตาจิตให้กับท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน เนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้คณะครู บุคคลลากร และนักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมกันแสดงความ
เคารพรักและคิดถึง พร้อใทั้งเชิดชูเกียรติในคุณงานความดีที่ท่าน ผอ.ชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ได้
เสียสละ อุทิศให้กับการรับราชการตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com