นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดจำปาได้ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา เป็นประธานโครงการและต้องขอขอบพระคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภออู่ทอง ที่ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งจากนั้นทางโรงเรียนได้มีการเดินขบวนเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com