นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Passwordกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัส จังหวัดสุพรรณบุรี"

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัส จังหวัดสุพรรณบุรี" ตามนโยบายจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการ โดยจัดกิจกรรม ณ วัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com