นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Passwordผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปาได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา ได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช จากงานเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2022โครงการทำความดี ส่งเสริมคนทำดี ให้เป็นต้นแบบของคนดี ในวันเสาร์ที่ 9เมษายน พ.ศ. 2565 ในสาขาบุคคลดีเด่นเป็นต้นแบบของคนดี ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร ประธานมอบรางวัล
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com