ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ-สกุล)
ตำแหน่ง (ถ้ามี)
หน่วยงาน (ถ้ามี)